අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
අගෝ2018
Training Program

Training Program

Training Program on "Productivity Development using modern...

28
අගෝ2017

Divisional Coordinating Committee meeting (DCC) on 2018.10.15

වලපනේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018.12.10 වන...

28
අගෝ2017

Special Events

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන වලපනේ ප්‍රාදේශීය...

22
මැයි2017

නිතර අසන පැණ

ආයතන අංශය වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන්නේ...

Scroll To Top